sansiri.com

Everyday
Visionaries

วิสัยทัศน์แห่งการใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่

หน้าถัดไป

วันนี้นับเป็นอีกครั้งหนึ่ง ที่แสนสิริภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสผนึกกำลังร่วมมือกับ 6 ไลฟ์สไตล์แบรนด์ชั้นนำ ในการก่อตั้งกลุ่มธุรกิจระดับโลกที่พร้อมจะสร้างความแตกต่างด้วยนวัตกรรมและแนวคิดใหม่ในทางธุรกิจที่ไม่เคยมีมาก่อน เพื่อเสาะหา และสร้างโอกาสความเป็นไปได้ใหม่ๆ ให้กับวิถีการดำเนินชีวิต การทำงาน และการใช้ชีวิตของคุณ

คลิก

กรุณาติดต่อ

Sansiri PR

pr@sansiri.com
+662 201 3905-6