sansiri.com

ก้าวย่างแห่งความสำเร็จ

สารจากกรรมการผู้จัดการใหญ่
คุณเศรษฐา ทวีสิน

นับเป็นเวลากว่าสามทศวรรษมาแล้ว ที่แสนสิริได้ยึดมั่นต่อปรัชญาการสร้างสรรค์โครงการที่อยู่อาศัยที่คำนึงถึง และตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคเป็นหลัก โดยร่วมจับมือกับพันธมิตรผู้เปี่ยมศักยภาพในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้ชีวิตของผู้คนบนโลกใบนี้ให้ดียิ่งขึ้น ทว่าในความร่วมมือทั้งหลายที่ผ่านมา อาจไม่มีครั้งใดที่ยิ่งใหญ่ไปกว่าการผนึกกำลังในการสร้างแบรนด์ที่มีวิสัยทัศน์ในการนำเสนอนวัตกรรม และแนวคิดใหม่ในการอยู่อาศัยที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง (Everyday Visionaries) ของเราในครั้งนี้

 

ในโลกสมัยใหม่นี้ที่เต็มไปด้วยคนรุ่นใหม่ที่มีความคิดก้าวล้ำกำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว บริษัทมากมายจำนวนนับไม่ถ้วนที่เติบโตอย่างก้าวกระโดดต่างใช้เทคโนโลยีเพื่อประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อสร้างความโดดเด่นและแตกต่างให้กับธุรกิจของตัวเอง และเช่นเคย…ในฐานะผู้นำทางธุรกิจ แสนสิริไม่รออนาคตให้มาหา แต่เลือกที่จะเป็นผู้สร้างมันขึ้นมาเอง

 

ไม่ว่าจะเป็นบุคลากรคุณภาพที่ผ่านการคัดสรรมาอย่างดี รวมไปถึงแบรนด์ต่างๆ ที่ร่วมผนึกกำลังกับเราล้วนเป็นผู้มีวิสัยทัศน์อย่างแท้จริง พันธมิตรแต่ละรายเต็มเปี่ยมไปด้วยศักยภาพที่จะเปลี่ยนกรอบความคิดเดิมๆ และส่งเสริมธุรกิจของแสนสิริให้เติบโตอย่างมั่นคงแข็งแกร่ง เช่นเดียวกับแสนสิริ…พันธมิตรของเรานี้ต่างเชื่อมั่นในพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงที่ก่อเกิดจากการออกแบบที่ดีที่คำนึงถึงผู้บริโภคเป็นจุดศูนย์กลาง การยึดมั่นในพันธสัญญาที่จะยกระดับคุณภาพชีวิต และแรงปรารถนาอันแรงกล้าที่มุ่งพัฒนาชีวิตในแต่ละวัน รวมไปถึงภาคธุรกิจโดยรวมทั้งหมด

 

แบรนด์ธุรกิจเหล่านี้บริหารงานโดยกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีวิสัยทัศน์ที่ผ่านการคัดสรรมาเป็นอย่างดีด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจและจุดมุ่งหมายร่วมกัน แสนสิริได้สร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับกลุ่มคนเหล่านี้มาตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา ก่อเกิดเป็นความร่วมมือทางธุรกิจที่ถือกำเนิดจากความผูกพันและความชื่นชมในความตั้งใจอย่างแรงกล้าของกันและกัน แต่ละพันธมิตรของเราล้วนโดดเด่น เป็นที่ยอมรับและชื่นชมในอุตสาหกรรมธุรกิจของตัวเองทั้งในด้านของการพัฒนาผลิตสินค้าที่มีนวัตกรรมใหม่ๆ รวมไปถึงความมุ่งมั่นตั้งใจในการค้นหานวัตกรรมใหม่ๆ อย่างไม่หยุดนิ่ง ซึ่งเมื่อได้ผนึกกำลังร่วมกับแสนสิริ จึงก่อให้เกิดการคิดค้นนวัตกรรม และผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่จะช่วยส่งเสริมและพัฒนาแนวคิดที่อยู่อาศัยรูปแบบใหม่ที่สามารถเข้าถึง และตอบสนองกลุ่มเป้าหมายได้ทั่วทุกมุมโลก

 

และนี่คือหน้าประวัติศาสตร์ที่น่าตื่นตาตื่นใจบทใหม่ของแสนสิริ… ช่วงเวลาสำคัญที่จะได้เขียนประวัติศาสตร์หน้าใหม่ไปพร้อมๆ กับพันธมิตรที่แข็งแกร่งกลุ่มนี้ไปด้วยกัน

Sansiri's Evolution

จากจุดเริ่มต้นของการก่อตั้งในปี พ.ศ. 2527 แสนสิริมุ่งมั่นตั้งใจในการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยในโครงการต่างๆ ผ่านการออกแบบที่ใส่ใจในทุกขั้นตอนรายละเอียด และคำนึงถึงความต้องการของผู้บริโภคเป็นสำคัญ รวมไปถึงความตั้งใจในการสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ที่มีอยู่ให้ดีขึ้นอีกอย่างต่อเนื่อง

 

และแม้แสนสิริจะเป็นที่ยอมรับ และรู้จักกันดีถึงการเป็น ‘ผู้นำด้านไลฟ์สไตล์’ สำหรับเราแล้ว การออกแบบมิใช่เพียงสิ่งที่เพิ่มความงดงามให้กับชีวิต แต่ยังแสดงออกถึงตัวตนที่แท้จริงของเราที่แสดงถึงความพิถีพิถันใส่ใจในความต้องการของผู้บริโภค และทำให้โลกของพวกเขาน่าอยู่ยิ่งขึ้น

แสนสิริเป็นผู้นำด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ระดับชั้นนำของประเทศมากว่า 30 ปี กับผลงานคุณภาพกว่า 300 โครงการ จำนวนรวมทั้งสิ้นเกือบ 80,000 ยูนิต ด้วยชื่อเสียงในด้านการบริการที่ยอดเยี่ยม การบริการหลังการขายที่แข็งแกร่ง การยึดมั่นในคำมั่นสัญญาที่ได้ให้ไว้ จึงเป็นที่ยอมรับทั้งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และในระดับโลก แสนสิริคือตัวแทนของบริษัทที่มีหัวคิดก้าวหน้า และดำเนินธุรกิจด้วยวิสัยทัศน์ที่พร้อมตอบสนองต่อการลงทุนในระยะยาว

ธุรกิจของแสนสิริขับเคลื่อนด้วยปรัชญาและแนวคิดของความกระตือรือร้น ความคิดสร้างสรรค์ที่ไม่เคยหยุดนิ่งในการพัฒนาต่อยอดธุรกิจ ความร่วมแรงร่วมใจอันหนึ่งอันเดียวกัน และการบริการด้วยไมตรีจิต เพื่อเป้าหมายหนึ่งเดียวคือความเป็นมืออาชีพในระดับสากล และในระดับโลก กว่าสามทศวรรษที่ผ่านมา ธุรกิจของแสนสิริพัฒนาอย่างต่อเนื่องพร้อมกับวิสัยทัศน์ในการเข้าใจถึงรูปแบบของการใช้ชีวิตที่ผู้บริโภคต้องการในอนาคต และในวันนี้ แสนสิริได้ค้นพบแนวคิดของการประสานกันได้อย่างลงตัวที่สุดระหว่างงานออกแบบ เทคโนโลยี วัฒนธรรม ธุรกิจ และไลฟ์สไตล์

แสนสิริได้พัฒนาจากการเป็นผู้นำในด้านการ ‘สร้างสรรค์เพื่อชีวิตที่ดีกว่า’ มาเป็นการมอบสินค้า บริการ และประสบการณ์ที่จะช่วยยกระดับชีวิตในทุกๆ วันของสมาชิกครอบครัวแสนสิริ เรากำลังก้าวเข้าสู่ประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของการเติบโตโดยได้รับแรงสนับสนุนจากพันธมิตรผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยีแห่งอนาคต เราจึงมีศักยภาพที่พร้อมจะสร้างสรรค์อสังหาริมทรัพย์รูปแบบใหม่ๆ พร้อมประสบการณ์การอยู่อาศัยที่ต่างออกไปจากเดิมและเหมาะสมกับวิถีชีวิตร่วมสมัยได้อย่างแท้จริง

ด้วยปรัชญาและแนวคิดที่ไม่หยุดนิ่งในการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ และการให้ความสำคัญกับแนวคิดในมุมมองที่สร้างสรรค์ เป็นแรงดึงดูดกลุ่มพันธมิตรธุรกิจจากทั่วโลกที่มีแนวคิดเดียวกันที่มีความเชื่อที่ว่าความสำเร็จนั้นเกิดจากการร่วมมือกัน วันนี้ แสนสิริพร้อมแล้วที่จะก้าวสู่เส้นทางที่เต็มไปด้วยโอกาสและการยึดมั่นในคำมั่นสัญญา เส้นทางแห่งการใช้ชีวิตอย่างมีความสุข มิตรไมตรี และการบริการ ด้วยวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนและทรงพลังเพื่ออีกระดับของการใช้ชีวิต แสนสิริมีความยินดีที่จะขอเชิญคุณร่วมเดินทางไปกับเราบนเส้นทางสู่อนาคตที่จะทำให้คุณรู้สึกอบอุ่นเสมือนบ้าน…

กรุณาติดต่อ

Sansiri PR

pr@sansiri.com
+662 201 3905-6